บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

คุณมนต์ ID LINE: nok.99

089-7399199, 091-8488382

เงื่อนไขทั่วไป
- จำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 8-10 ท่าน ต่อรถตู้เช่าหาดใหญ่1 คัน
- ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
- ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมายอยู่ภายในรถ พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถเช่าหาดใหญ่
- พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของตัวรถและบุคคลภายในรถ
- พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับขี่ขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
- ทางทีมงานไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ หรืออาหารที่มีกลิ่นแรงขึ้นรถโดยเด็ดขาด

ค่าน้ำมัน ทางด่วน ทางพิเศษ
- ในวันแรกที่เริ่มทำงาน พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
- การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อๆไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถังคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
- ค่าผ่านทางด่วนหรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าเรือโดยสาร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การนับวันและวันทำงาน ไป-กลับ 
- เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถตู้เช่าหาดใหญ่คือ ตั้งแต่เวลา 07:00 น.- 19:00 น. หรือไม่เกิน 12 ชั่วโมง อนุโลมได้ตามหน้างาน นับตั้งแต่เวลาผู้ใช้บริการนัดหมาย(แต่ไม่เกินเวลา 20:00 น. ของวันนั้น)
- ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 07:00 น ผู้ใช้บริการจะต้องขดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงละ 200 บาท
- ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกิน12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย หรือ เกินเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการเพิ่มชั่วโมงล่ะ 200 บาท เกิน 24.00 คิดเพิ่มอีก 1 วัน
- ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมายและไม่เกินเวลา 20:00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม
- จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถไปส่งในวันเดินทางกลับ

******หมายเหตุ***** เงื่อนไขต่างๆสามารถเปลื่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถาม ติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 089-7399199 คุณมนต์ ยินดีให้บริการ

 

38 ถ.สุทธิพัชระ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 

 

nok.99@hotmail.com

 

Contact Us
Plaifah Team
T.Hatyai A.HatYai
Songkhla Thailand 90110
Mobile No. 089-7399199,
0918488382 (Mr.Yanawut)
ID LINE: nok.99
E-mail : nok.99@hotmail.com
Website : http://www.plaifahtravel.com

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.